2018-10-08

Prishöjning 1 november

Vår fabrik har aviserats nya prishöjningar från producenterna av thermopapper. Vi tvingas föra dessa höjningar vidare till de färdigkonverterade kassarullarna som vi säljer. Priserna på samtliga kassarullar kommer fr o m den 1 november stiga med 6-8%.

Den omstridda kemikalien Bisfenol A, som ingår i thermopapper av standardkvalitet, kommer enligt EU komissionens beslut (EU) 2016/2235 förbjudas fr o m 2 januari 2020. Vi och vår fabrik vill vara proaktiva i detta viktiga miljö- och hälsoarbete och kommer därför parallellt med prishöjningen i november genomföra även genomföra en del produktförändringar, i såväl vårt standardsortment som på kundunika artiklar. Hur detta påverkar just dig som kund kommer din säljkontakt på SP Gruppen återkomma och informera närmare om.

 

Copyright 2017 - SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)spgruppen.com   |   08- 605 18 30

Powered by: Bero Media