2018-02-05

Prishöjning på kassarullar 1 april

Samtliga europeiska tillverkare av termopapper lider just nu av mycket svåra produktionsproblem. Den primära bakomliggande orsaken är nya, hårda miljökrav i Kina. Fler än 80 000 fabriker har antingen tvingats lägga ner, bötfällts eller har på annat sätt påverkats av de nya lagarna.

En av de viktigaste insatskemikalierna i termopapper heter Leuco dye. Produktionen av den har drabbats särskilt hårt av de nya kinesiska lagkraven. Bedömare menar att upp emot 80% av den globala produktionen stoppats på obestämd tid, vilket skapat de enorma problem vår bransch nu upplever. Samtliga kinesiska fabriker måste uppfylla de nya lagkraven innan produktionen kan återupptas. För närvarande räknar man därför med fortsatt akut brist på Leuco dye under minst första halvåret 2018. Parallellt med bristen har priset ökat med svindlande 500%.

Samtliga termopapperstillverkare tvingas därför att dels föra vidare sin egen kostnadsökning i form av prishöjningar och dels att ”ransonera” sin försäljning och prioritera existerande kunder. Vår tillverkande partner, tyska Franz Veit GmbH, är en lika stor som långsiktig kund hos de viktigaste pappersbruken och sitter därmed i en relativt god position att kunna säkra tillgången på papper till sin konverteringsprocess.

Däremot kan Franz Veit självklart inte stå emot de starka marknadskrafter som driver kostnaderna uppåt. Mindre prishöjningar på färdiga kassarullar har genomförts i tre steg sedan sommaren 2017 och den 1 mars i år genomförs den hittills enskilt största prishöjningen.

Kvittorullar var redan innan turbulensen en prispressad produkt och SP Gruppen har inget annat val än att föra den kommande höjningen vidare. Vi tvingas därför härmed avisera att samtliga priser på konverterade termopappersrullar, tryckta och otryckta, oavsett format och användningsområde, kommer höjas med 15% från och med den 1 april 2018.

Självklart är detta en oönskad utveckling, men rådande turbulens på världsmarknaden ligger tyvärr långt utanför såväl vår som Franz Veits kontroll och vi hoppas därför på er förståelse.

Farsta den 5 februari 2018
  

Björn Rodin, försäljningsansvarig
Fredrik Johansson, VD

 
Copyright 2019 - SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)spgruppen.com   |   08- 605 18 00

Powered by: Bero Media