2017-10-03

Prishöjning på kassarullar

På grund av stigande världsmarknadspriser för olika insatsvaror i produktionen av kassarullar, främst thermopapper, genomför vi en prishöjning per den 1 november 2017 på mellan 3-5%.

- Världsmarknadspriset på pappersmassa har stigit med c:a 30% på knappt 18 månader och då den största delen av kostnaden för en kvittorulle är papper, så är detta en helt naturlig följd, säger Fredrik Johansson, VD för SP Gruppen. - Lägg till en stigande efterfrågan på rullar i Centraleuropa och ett minskat utbud pga den straff-tull som EU-kommissonen ålade koreanska Hansol Paper, så får vi ytterligare uppåtpress. Pappersbruken är helt fullbokade just nu och går för högvarv, vilket alltid leder till prishöjningar i hela kedjan.


 

 
Copyright 2019 - SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)spgruppen.com   |   08- 605 18 00

Powered by: Bero Media