2018-05-21

Prishöjning den 1 juni

Som vi tidigare informerat om råder för närvarande en unik situation på världsmarknaden för thermopapper och det finns heller inga tecken på att en lättnad är i sikte. I Kina har två stora producenter av den viktiga kemikalien Leuco dye av olika anledningar stängt eller drabbats av betydande produktionsbortfall, vilket drivit upp priset med flera hundra procent.

Utöver dessa specifika problem har även priset på pappersmassa fortsatt stiga kraftigt och det råder även en överefterfrågan. Sammantaget har detta medfört stora problem för de europeiska tillverkarna av thermopapper, som i något fall t o m tvingats stoppa produktionen p g a brist på insatsvaror. Ytterligare pappersprishöjningar under året kan tyvärr heller inte uteslutas.

Lägg därtill att euron ligger på historiskt höga nivåer mot vår svenska krona och att vår fabrik, Franz Veit GmbH, ligger i Tyskland, så har vi ytterligare en försvårande faktor i vår inhemska svenska försäljning.

Vi har nu fått ytterligare prisaviseringar från vår fabrik som vi inte har något annat val än att föra vidare till våra försäljningspriser. Samtliga priser på konverterade thermopappersrullar kommer därför att höjas med 10% fr o m 1 juni. Vi hoppas på er förståelse för detta som alltså beror på att vi befinner oss i ett fullständigt unikt globalt marknadsläge.

För eventuella frågor är det bara att kontakta någon av oss på SP Gruppen Sverige AB.

Copyright 2017 - SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)spgruppen.com   |   08- 605 18 30

Powered by: Bero Media