Om oss

SP Gruppens miljöpolicy

Vi betraktar miljöarbetet som en integrerad del i alla våra aktiviteter. Det är vår strävan att bedriva en verksamhet som medför en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Konkret så innebär detta bland annat att:

  • vi följer och arbetar enligt gällande lagar, regleringar och andra åtaganden på miljöområdet
  • vi säkerställer att alla medarbetare är medvetna om denna policy, samt att de får rätt information och support i sitt arbete
  • vi samarbetar med ledande tillverkare, vilka bedriver ett eget aktivt miljöarbete
  • våra varor till övervägande del förpackas i endast ett emballage, dvs inner-, ytter- och transportkartong är densamma
  • förbrukade/använda pappersrullar kan återvinnas via gängse returpappersprocesser. Krav på deponi finns ej och miljöpåverkan vid destruktion är ej aktuell
  • våra transporter i huvudsak sker med Schenker och att vi därför hänvisar till deras miljöpolicy. I Stockholmsområdet sker leveranser med egen bil, som är godkänd för transporter inom Stockholms miljözon
  • pappersspill från vårt kontor liksom förpackningsplastfilm, plastchips, wellkartonger samt elektronikavfall lämnas till återvinning. Vi är med i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för well, papper/kartong och plast
  • vi strävar efter att förbättra energieffektiviteten samt minska direkta koldioxidutsläpp orsakade av vår verksamhet.
  • vi i vår tjänstebilspolicy premierar val av miljöbilar och -bränslen

Repa

 Anslutningsbevis FTI

 

 

 
Copyright 2019 - SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)spgruppen.com   |   08- 605 18 00

Powered by: Bero Media