2018-05-25

GDPR-information

General Data Protection Regulation (GDPR) är som de flesta redan känner till en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU fredag den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla personuppgifter skärps.

Vi på SP Gruppen Sverige AB ägnar oss uteslutande åt försäljning från företag till företag, s k B2B. Vi har ingen anledning att samla in irrelevant kringdata om privatpesoner och lagrar därför heller inga personliga uppgifter om enskilda individer. Förutom företagens sedvanliga uppgifter, lagras endast kontaktpersonens namn, den e-postadress och det telefonnummer som går till företaget den anställde arbetar på.

Vår kommunikation med våra kunder, dvs företagen, sker endast i syfte att informera om och sälja våra egna produkter och givetvis delar vi inte med oss av några som helst registeruppgifter, varken gällande kundföretag eller dess anställda. Vårt kundregister ligger i en skyddad IT-miljö.

Den som önskar veta vilka uppgifter vi har lagrat eller önskar bli raderad ur vårt register kan bara skicka ett mejl till info@spgruppen.com
 

Copyright 2017 - SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)spgruppen.com   |   08- 605 18 30

Powered by: Bero Media