BISFENOL A (BPA)

 
Vad är Bisfenol A?

Bisfenol A (BPA) används framförallt för att tillverka polykarbonat- och epoxiplaster. Polykarbonatplast används bland annat i CD- och DVD-skivor och tandfyllningsmaterial. Det kan också användas i plastflaskor och matlådor. Epoxiplast kan användas i elektronik, byggmaterial, i lim, som skyddande lack i konserv- och läskburkar samt vid renovering av vatten- och avloppsrör. BPA finns också i termopapper, som används till kvitton och biljetter.

Är BPA skadligt?

BPA är ett ämne som är misstänkt hormonstörande och som kan påverka fortplantningen. Ämnet påträffas i nästan alla urin- och blodprover från människor. Det tyder på att de flesta av oss hela tiden får i oss låga doser av ämnet. Det sker främst genom mat och dryck som varit i kontakt med polykarbonatplast eller epoxi, eftersom rester av BPA kan läcka från materialen.
 
Lagstiftning

BPA är förbjudet i nappflaskor i hela EU. Från och med 2 januari 2020 kommer ämnet också att vara förbjudet i termopapper som används i bland annat kvitton och biljetter. Sverige har egna förbud mot BPA i matförpackningar för barn upp till tre år och vid relining av dricksvattenrör.

EU-kommissionen beslutade 2016 att BPA inte får förekomma i halter över 0,02 procent i termopapper. Förslaget röstades igenom av medlemsländerna i EU:s Reachkommitté och EU-kommissionen har därefter fattat beslut om att införa förbudet i en bilaga till EU:s kemikalielagstiftning.

Sedan i januari 2017 finns BPA även med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Det innebär bland annat att konsumenter på begäran har rätt att få information inom 45 dagar om en vara innehåller mer än 0,1 procent BPA. Det finns även stränga regler för hur mycket BPA som får läcka från leksaker.

Källa: Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket

 

Hur agerar SP Gruppen?

Vi följer utvecklingen noga och håller oss uppdaterade, såväl själva som genom vår tillverkande partner Franz Veit GmbH i Tyskland. Dessa har ett tätt samarbete med ledande europeiska tillverkare av termopapper, vilka samtliga följer EU:s lagstiftning och ofta överträffar densamma. Vi presenterar olika alternativ för våra kunder, men låter dem i slutänden fatta ett eget beslut.
 
Finns det idag thermopapper utan BPA?

Ja, det finns det. Såväl papper som innehåller den relativt okända kemikalien Bisfenol S som helt fenolfria alternativ. Dock är de fenolfria alternativen fortfarande betydligt dyrare att producera än standardpapper innehållande BPA, varför flera kunder tvekar att byta. Vad som händer efter 2 januari 2020 återstår se, men SP Gruppen och Franz Veit står väl rustade.

 
Copyright 2019 - SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)spgruppen.com   |   08- 605 18 00

Powered by: Bero Media