2019-05-01

Avknoppning av den norska verksamhetetn

  
Fr o m 1 maj 2019 övergår den norska försäljningen i ett externt bolag. SP Gruppen Sveirrige AB kommer kvarstå som leverantör, men alla lokala affärer hanteras numera av:

Spesialpapir Norge AS
Tvetenveien 31a
0666 OSLO
Tlf: +47 930 47 680

www.spesialpapir.no

Bent Erik Jacobsen är kvar i det nya bolaget som ansvarig för norska marknaden.

Copyright 2017 - SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)spgruppen.com   |   08- 605 18 30

Powered by: Bero Media